About Us

Frenkie de Jong

Het jaarlijkse liefdadigheidsevenement SANTA RUN zamelt geld in voor veel goede doelen. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er meer dan twee miljoen gedoneerde tickets verkocht. De opbrengst van elke ticketaankoop gaat naar de financiering van een bepaald doel of goed doel. De opbrengst van vorig jaar ging naar het helpen van de slachtoffers van orkaan Sandy bij hun herstel.