Organisatie

Santa Run 2019 is een gezamenlijk initiatief van de serviceclubs in Waddinxveen. Lions Waddinxveen-Boskoop, Lions Waddinxveen Tsuytende, Ronde tafel, Rotaryclub Waddinxveen en Innerwheel Waddinxveen

Rotaryclub Waddinxveen
Rotary is een serviceorganisatie, een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers. Vanuit deze organisatie steunen de leden op verschillende manieren hun medemens. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, politieke voorkeur of wat dan ook.

De doelstelling van Rotary wordt kort samengevat in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Binnen Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving. Dat je hierbij je (vak-)kennis en vrije tijd beschikbaar stelt is een vanzelfsprekendheid binnen Rotary.

.

rotary wheel
Zie voor meer informatie over Rotaryclub Waddinxveen:
www.rotary.nl/waddinxveen

 

Lions Waddinxveen/Boskoop en  Lions Waddinxveen-Tsuytende

De Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel. Door te denken en werken vanuit zeer uiteenlopende professies versterken zij elkaar. Ze staan voor fundraising, sociale betrokkenheid en vriendschap. Ze maken zich ook sterk voor hun (sociale) leefgemeenschap.

Voor meer informatie over Lions in Nederland: https://www2.lions.nl/#top

Voor neer informatie over Lions Waddinxveen/Boskoop
http://www.lionsclubwaddinxveenboskoop.nl/

 

TafelRonde 143

De Waddinxveense tafelronde laat al sinds 1980 regelmatig van zich horen door met opmerkelijke serviceprojecten te komen, die naast veel plezier ook het nodige geld voor organisaties bijeen brengen.

De Nederlandse Tafelronde is een actieve en inspirerende serviceclub voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. In Nederland zijn meer dan 3.200 tafelaars, verdeeld over 200 lokale Tafels. Deze clubs hebben elk een eigen karakter, maar delen (internationale) vriendschap, een maatschappelijke bijdrage en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Meer informatie over de Waddinxveense tafelronde en haar activiteiten is te vinden op de website van de tafelronde www.rt143.nl

 

Innerwheel Waddinxveen

InnerWheel Waddinxveen is een actieve zelfstandige serviceclub met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Met hun maatschappelijke betrokkenheid -zowel lokaal als landelijk- worden er inspirerende clubavonden georganiseerd met aansprekende gasten en activiteiten. 

Zo worden de doelstellingen als het bevorderen van vriendschap, het stimuleren van de persoonlijke bereidheid tot helpen en het bevorderen van internationale contacten ook daadwerkelijk gerealiseerd.

InnerWheel Waddinxveen bestaat sinds 1981 en organiseert fundraising activiteiten om goede doelen bij te staan, maar ook naamsbekendheid te geven.

Een avond bij InnerWheel staat voor saamhorigheid, verbondenheid en vriendschap. Onze clubavond is iedere laatste dinsdagavond van de maand, m.u.v. juli en augustus. 

Wil je meer weten? www.innerwheelwaddinxveen.nl