Goede doelen

De Santa Run Waddinxveen is een initiatief van Rotaryclub Waddinxveen. De organisatie bestaat daarom uitsluitend uit vrijwilligers.
Hierdoor kan de volledige opbrengst van de Santa Run Waddinxveen geschonken worden aan onderstaande goede doelen.

De goede doelen in 2017

De Santa Run 2017 zet zich in voor ‘meedoen’ in de maatschappij. In dit kader ondersteunen wij onder andere de volgende lokale initiatieven:

 Care for Familiy Waddinxveen

De stichting Care for Family in Waddinxveen biedt praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt. Door hen te helpen krijgen zij meer zin in het leven, hoop voor de toekomst en de kracht om daaraan te bouwen.

 

 Palet Welzijn Waddinxveen

Palet Welzijn biedt in Waddinxveen een kleurrijk palet aan activiteiten, diensten en ondersteuning om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Palet Welzijn biedt ook ondersteuning op maat, zoals individuele ondersteuning aan ouderen, ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en recreatieve activiteiten voor ouderen. Daarnaast hebben wij ook nog een heel palet aan diensten, zoals o.a. seniorenvervoer, de open tafel (maaltijdvoorziening),  een klussendienst en de uitleen van een scootmobiel en duofiets. Palet Welzijn heeft veel samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties en gemeente Waddinxveen.
Palet Welzijn is onderdeel van Platform Eenzaamheid Ouderen in Waddinxveen en met de opbrengst van de Santa Run wil Palet Welzijn twee ontspannende activiteiten organiseren voor eenzame ouderen.

 Gehandicaptensport in Waddinxveen

Sporten is voor iedereen belangrijk. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van geestelijke en lichamelijke conditie, maar ook de sociale contacten die door het samen sporten ontstaan. Het meedoen aan sport, helpt gehandicapten om mee te doen in de maatschappij.

Er zijn in Waddinxveen verschillende sportverenigingen met specifieke gehandicapten activiteiten.  In het kader van Santa Run zullen wij de activiteiten van het G-voetbalteam van c.v.b. Be Fair, de G-Hockey teams van HC Waddinxveen en de gehandicapten activiteiten van de atletiekvereniging s.c. Antilope Waddinxveen financieel ondersteunen.

De goede doelen in 2016

De doelen van de Santa Run 2016 in Waddinxveen gaan over het principe van ‘meedoen’ in deze maatschappij. In dit kader gaat de Rotary Santa Run organisatie onder andere de volgende lokale initiatieven ondersteunen:

 • De complexiteit van onze samenleving eist van iedereen die mee wil doen een goede beheersing van de vaardigheden spreken, lezen en schrijven. Veel burgers, niet alleen uit een ander land van herkomst, maar ook veel autochtone Nederlanders hebben deze boot gemist. Voor ongeveer 1500 inwoners van Waddinxveen is door het missen van deze vaardigheden het meedoen in de samenleving heel erg moeilijk. De Bibliotheek De Groene Venen wil deze groep inwoners graag ondersteunen en heeft daarom een aantal cursussen en projecten ontwikkeld. Zo is er in de Bibliotheek een  cursus waar mensen leren iets op te zoeken op internet, of is er hulp bij het invullen van formulieren. Daarnaast organiseert de Bibliotheek in Waddinxveen Leeskringen ‘Makkelijk lezen’  waar inwoners met elkaar onder begeleiding kunnen oefenen met de Nederlandse taal. Voor dit laatste project is oefenmateriaal nodig, dat speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld.
  (De initiatieven met betrekking tot de bestrijding van laaggeletterdheid zijn een aanvulling op de inspanningen van de (lokale) overheid.)

Logo_GroeneVenen_Slogan

 • De stichting ‘Leergeld’ wil dat alle kinderen op scholen in Waddinxveen kunnen meedoen aan activiteiten die scholen organiseren. Buitenschoolse activiteiten (een schoolreis, een excursie, een computer, een schoolfeest) kunnen scholen alleen betalen als de kosten door ouders worden gedekt. Voor ‘echte’ minima zijn er vaak faciliteiten vanuit de gemeente. Daarnaast is er echter veel stille armoede (die je ook liever privé wil houden). De stichting Leergeld werft gelden en de stichting Leergeld heeft consulenten om gezinnen te ondersteunen bij het gebruik van bestaande regelingen en zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen !
  Logo_Leergeld_uitgebreide_slogan_RGB_72dpi
 • Leerlingen van het Coenecoop College kunnen kiezen voor een wereldburgerstage in het kader van Global Exploration. Regel hiervoor is dat de ouders zelf de reis – en verblijfkosten ten bedrage van
  € 900 financieren (en dat de leerlingen daarnaast € 1800 aan sponsorgeld wordt ingezameld).
  Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat een aantal kinderen mee wilden doen aan de Global Exploration maar geen eigen bijdrage konden betalen. Voor deze doelgroep zou een aantal ‘beurzen’ ten bedrage van € 600 per leerling beschikbaar kunnen worden gesteld.

Global exploration png

 

De goede doelen voor 2015 waren.

Familiedag autistische voetballers (Voetbalvereniging ASW)
Het wordt een familiedag voor leden én niet-leden van ASW met een regionale uitstraling. Op de familiedag worden sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Bovendien worden bezoekers geïnformeerd over autisme en de mogelijkheden die erbij ASW zijn om te kunnen sporten.

ASW-2015
Voor meer informatie over ASW zie: www.vvasw.nl

Gezamenlijke vrijwilligersdag (Sportclubs Gouwe Bos)
Tegenwoordig kunnen sport verenigingen niet meer functioneren zonder de inbreng van een groot aantal vrijwilligers. De sportclubs Gouwe Bos, te weten de Tennisvereniging De Woerd, Jeu de boule vereniging en atletiek vereniging Antilope uit Waddinxveen, prijzen zich dan ook gelukkig dat zij kunnen terug vallen op een grote groep vrijwilligers. Om te laten zien dat zij hun inbreng bijzonder waarderen willen zij een gezamenlijke vrijwilligersdag organiseren. Zij schatten in dat hier aan 150 tot 175 vrijwilligers zullen gaan deelnemen.

antilope 2015

Zie voor meer informatie over SC Antilope:  wwww.scantilope.nl

de woerd 2015

Zie voor meer informatie over De Woerd:  www.tvwaddinxveen.nl

jeu de bolue 2015

Zie voor meer inforamtie over de Jeu de Boule vereniging:  www.jdbwaddinxveen.nl

Geitenspeeltoestel (kinderboerderij Dierendal)
Kinderboerderij Dierendal heeft vele dieren, onder andere ongeveer 10 geiten. Ervaring leert dat de geiten graag willen klimmen. Zij hebben in principe wel de ruimte maar niet de faciliteiten om dit mogelijk te maken.
Een geitenspeeltoestel zou hier een geweldige oplossing voor kunnen zijn.

dierendal

Voor meer informatie over het dierendal zie: www.dierendal.nl

Rotary ‘Stichting Community Service’
Deze stichting richt zich op lokale goede doelen en helpt direct daar waar nodig. Het gaat om tal van kleinere, maar acute lokale situaties waar direct ingrijpen wenselijk is.

rotary wheel

Meer informatie over de Rotary club Waddinxveen:
http://www.rotary.nl/waddinxveen/