Duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid zijn ook zeker onderwerp van gesprek binnen onze groep. Vanuit milieuoogpunt zetten wij bij de productie en afbreekbaarheid van de pakken ook vraagtekens. Wij proberen dan ook te voorkomen dat de pakken na gebruik in de openbare ruimte achter gelaten worden. Wij gaan proberen de pakken centraal te verzamelen zodat wij kunnen zorgen voor een goede manier van afvoer van de pakken. Wij weten dat de landelijke organisatie ( zie hieronder) bezig is om volgend jaar met milieuvriendelijke pakken te komen. Als dat niet lukt gaan wij serieus overwegen om een eigen alternatief te bedenken. Dit lukt ons niet meer voor dit jaar.

 

Mededeling Stichting RotarySantarun

De huidige pakken zijn gemaakt van een kunststof, een “non woven”op olie basis.

Na afloop van het event zullen de meeste pakken via de reguliere afvalverwerking  verdwijnen. Dat traject ervaart onze Stichting als niet optimaal en zoals je in onze nieuwsbrieven hebt kunnen lezen zijn wij al even druk om de pakken van een milieuvriendelijk materiaal te laten maken. Inmiddels hebben wij een materiaal gevonden (op PLA basis) en wij kijken nu of we onze pakken daarvan kunnen laten maken. Dat blijkt aan de andere kant van de wereld een lastig en stroperig traject waar wij best energie in stoppen. Inmiddels is helder dat het mogelijk is, maar de kosten zijn nog zo hoog, dat er op dat prijslevel vermoedelijk geen event meer over blijft. Maar goed, wij blijven het proberen. Hopelijk in 2020. Verder zijn wij bezig om te faciliteren dat deelnemers in jaar 2 meelopen met een pak uit jaar 1.

Dan de productie. Die vindt in China plaats. Voor zover wij zijn geïnformeerd -waar wij hebben daarnaar geïnformeerd, foto’s gezien etc – komt daar geen kinderarbeid aan te pas. Anderzijds hebben wij daar geen detective op gezet en zijn wij ook niet zelf naar China gereisd -al dan niet op kosten van de Stichting- om dit te verifiëren.

Afrondend: wij proberen om de footprint van dit event zo klein mogelijk te houden. Dat is wat wij dus doen.